Загальноосвітня підготовка

Питання оновлення змісту і запровадження компетентнісного  підходу – основа реформи середньої  школи. Ми повинні навчити наших дітей використовувати знання і вміння, які вони отримали, для вирішення повсякденних життєвих ситуацій.

Л.Гриневич

Порівняльний аналіз

рівня знань випускників закладів

професійної (професійно-технічної) освіти

Чернівецької області  за результатами навчання та державної підсумкової атестації, що проводилася у формі ЗНО  у 2018/2019 н. р.

 1

продовження

2

- Результати тестування з української мови, математики, історії України яким, фактично, було вперше охоплено всіх випускників 2019 року, свідчать про значні відмінності між навчальними досягненнями, що підтверджує необ’єктивність оцінювання особливо на достатньому та високому рівні.

З метою підвищення якості й результативності викладання загальноосвітніх  дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах дирекціям З(ПТ)О області РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ:

1.Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

- забезпечувати виконання навчальних планів і програм з урахуванням  чергування теоретичного та виробничого навчання таким чином, щоб забезпечити проведення державної підсумкової атестації відповідно до термінів, визначених навчальними планами із дотриманням педагогічних і гігієнічних вимог;

- посилити контроль за рівнем викладання загальноосвітніх предметів;  підвищувати вимоги щодо забезпечення об’єктивності оцінювання рівня навчальних досягнень учнів; 

- зміцнювати матеріально-технічну та навчально-методичну базу кабінетів загальноосвітніх дисциплін; удосконалювати рівень фахової та методичної майстерності викладачів загальноосвітніх дисциплін шляхом залучення їх до участі в роботі засідань методичних об’єднань, круглих столів, педагогічних аукціонів, педагогічних читань, проблемних семінарів тощо;

- забезпечувати контроль виконання передбачених навчальними планами обсягів годин, відведених на консультації з метою належної підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;

- забезпечувати викладання загальноосвітніх предметів відповідними підручниками, посібниками, навчально-методичною та довідниковою літературою;

- усунути допущені недоліки у веденні ділової документації та оформлення сторінок класних журналів;

- систематично та без формалізму здійснювати перевірку класних журналів,  контролювати виконання зауважень викладачами;

- взяти під особистий контроль явку учнів на державну підсумкову атестацію, не допускати неявку з неповажних причин;

2. Викладачам загальноосвітніх дисциплін:

- сфокусувати зусилля на роботі з кращими та обдарованими учнями, використавши для цього можливості додаткових занять, факультативів, індивідуальної роботи .

- посилити персональну відповідальність за ведення журналів як форми ділової документації, неухильно дотримуватись Інструкції оцінювання навчальних досягнень учнів;

- з метою поліпшення і вдосконалення навчальних досягнень учнів створювати на уроках сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного та творчого розвитку шляхом упровадження ефективних  технологій та методик навчання.