шапка сайту

ПІДСУМКИ 2020 РОКУ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: ГОЛОВНІ ПОДІЇ

      На виконання спільного плану роботи Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної адміністрації і Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, плану роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, з метою реалізації заходів Плану розвитку професійно-технічної освіти Чернівецької області на 2019-2022 рр. здійснювалась відповідна робота.

З метою вдосконалення системи управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти області, відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 №522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за №946/5167, Центром реалізується експеримент всеукраїнського рівня за темою «Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти Чернівецької області на засадах педагогічної логістики». У зв’язку з цим Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернівецькій області у 2020 році розпочав реалізацію методичної проблеми «Створення передумов ефективної системи освіти  та навчання на засадах педагогічної логістики»,

     З метою виконання завдань, визначених програмою експеримету у 2020 році НМЦ ПТО за участі учасників робочої групи, наукових консультантів та наукового керівника експерименту Сергеєвої Л.М., завідувачки кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО, доктора наук, професора, наукового керівника ЕПМ, проведено 4 засідання логістичних онлайн-студій методистів, заступників директорів з навчально-виробничої роботи, навчально-методичної роботи ЗП(ПТ)О області. До кола питань обговорення було включено проблеми: створення надійної, об’єктивної, валідної системи оцінювання компетенцій здобувача освіти ЗП(ПТ)О; створення закладом освіти власної системи оцінювання в умовах навчання у дистанційному режимі; розробка інноваційних навчальних ресурсів; інноваційне освітнє середовище як комплекс взаємопов’язаних умов, які забезпечують формування особистості з інноваційно-творчим мисленням та її професійну компетентність; логістичний підхід до розробки інноваційних освітніх ресурсів; забезпечення сервісного потоку в інформаційно-видавничій діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти області тощо.

На виконання плану роботи НМЦ ПТО, програми дослідно-експериментального майданчику у серпні 2020 року скоординовано участь закдадів ПТО у ХІ Міжнародній вистаці «Сучасні заклади освіти». Під час дискусійної панелі «Створення передумов ефективної системи освіти і навчання на засадах педагогічної логістики» презентовано напрацювання системи професійно-технічної освіти області з модернізації національної освіти

У рамках дослідно-експе 20 жовтня 2020 року Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Чернівецькій області був проведений Всеукраїнський вебінар (науково-методичний віртуальний хаб) для керівних кадрів, педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, слухачів курсів підвищення закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» (у межах педагогічного експерименту всеукраїнського рівня) за участі наукового керівника експерименту  Л.М. Сергеєвої. У роботі взяли участь партнери НМЦ ПТО у Чернівецької області - колеги із Ризького технікуму туризму і творчої індустрії - пані Ілзе Лочмане (Ilze Locmane), директор Ризького технікуму туризму і твочої індустрії (Латвія) та провідні менеджери закладу.

         У рамках проведених заходів учасники вебінарів отримали відповідні рекомендації, розроблене Положення про логістичну онлайн-студію та науково-методичний віртуальний хаб.

Центром створюються умови для модернізації змісту професійної освіти. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 23.06.2017 №916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» в області реалізується освітній проєкт із запровадження елементів дуальної форми навчання експериментальних груп Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту та Вищого професійного училища №3 м.Чернівці, Чернівецького вищого комерційного училища КНТЕУ на робочих місцях  підприємств легкої промисловості та ВСП «Локомотивне депо Чернівці», РФ «Львівська залізниця» ПАТ Укрзалізниця, підприємств ресторанного господарства  відповідно за професіями «Слюсар з ремонту рухомого складу; помічник машиніста тепловоза» та «Швачка», «Кравець», «Закрійник», «Кухар». Кількість здобувачів освіти, які у 2020 році навчалися за дуальною формою складає 135 осіб, що на 25 осіб більше, ніж станом на грудень  2019 року.

НМЦ ПТО в листопаді взяв участь у Науково-практичній конференції «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільста: сучасні тренди» з міжнародною участю (Professional Development of Specialists in the Digitized Society: Current Trends – PDSDig–2020). На конференції відбулася  презентація результатів 1-го етапу ЕПМ на базі НМЦ ПТО у Чернівецькій області (директор С.М. Микитюк, науковий керівник ЕПМ д.п.н., проф. Л.М. Сергеєва, наукові консультанти ЕПМ к.е.н., доц. Н.В. Кінах і К.Б. Мірошніченко).

18 листопада 2020 року НМЦ ПТО взяв участь у вебінарі «Пріоритетний напрям 9: люди та навички - український вимір» у рамках української частини Дунайського регіону, що представлені 4 областями: Закарпатською, Чернівецькою, Івано-Франківською та Одеською. У 2020 році МОН є співкоординатором Пріоритетного напряму 9 ЄСДР (people and skills), який відповідає за питання освіти і перепідготовки.

У межах проєкту EU4skills НМЦ ПТО долучився до підготовки Стратегії розвитку регіональної системи професійної освіти. Підготовлений проєкт Стратегічного плану розвитку професійно-технічної освіти області на 2021-2023 роки.

Центром координується участь викладачів та керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у онлайн-уроках з цифрової грамотності проєкту «Покращення рівня цифрових компетентностей викладачів та керівників закладів ПТО» у межах проекту «EU4Skills: кращі навички для сучасної України».

         У листопаді – грудні 2020 року педагогічні працівники ЗП(ПТ)О області взяли участь в онлайн-тренінгу з проблеми інституційної співпраці у підготовці викладачів закладів професійної освіти (досвід Німеччини), який проводився кафедрою економіки та бізнес освіти Університету Констанца в рамках програми Еразмус+ проєкту PAGOSTE.

         У рамках реалізації проєкту «Термомодернізація та утеплення фасадів будівель: через навчання до енергоефективності», що здійснюється громадською організацією «Міжнародна фундація розвитку» та виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), здобувачі освіти ВПУ №24 м.Заставна були долучені до проєкту з улаштування системи фасадної теплоізоляції та здобули ІІІ місце. Педагогічними працівниками закладу та методистами Центру розроблено проєкт освітньої програми курсу.

Центром здійснюється координаційна робота зі створення у ЗП(ПТ)О сучасного освітнього середовища. У 2020 році комісією Міністерства освіти і науки визначено 53 заклади професійної (професійно-технічної) освіти, які отримають кошти на створення сучасних навчально-практичних центрів. У Чернівецькій області до проєкту долучено Глибоцький професійний ліцей, якому з державного бюджету виділено кошти в сумі 3 млн. 380 тис. грн. на створення навчально-практичного центру сільськогосподарського спрямування («Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва», «Машиніст екскаватора одноковшового», «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «Слюсар-ремонтник», «Плодоовочівник»). Відкриття навчально-практичного центру відбулося 29 грудня 2020 року.

У 2020 році здійснювалася робота з упровадження нових форм і методів професійної орієнтації дітей та молоді, популяризації професійної (професійно-технічної) освіти серед дорослого населення, демонстрації її переваг та можливостей у побудові кар’єри та професійного зростання.  

         За координації Центру, з метою упровадження сучасних форм і методів профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти, створена робоча група, до якої увійшли методисти НМЦ ПТО, фахівці Обласного центру зайнятості, педагогічні працівники ЗП(ПТ)О. Робочою групою розроблені профорієнтаційні тренінги, проведено навчання осіб, відповідальних за професійну орієнтацію закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Командою тренерів упродовж 2020 року проведено 116 профорієнтаційних тренінгів з популяризації конкретних робітничих професій у 8-11-х класах 107 закладів загальної середньої освіти Чернівецької міської ради та ОТГ і районів області, якими було охоплено  2830 учнів. 

У завершальному етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності WorldSkills Ukraine 29 фіналістів отримали призові місця за 9 компетенціями. Переможцями стали команди з Донеччини, Київщини, Черкащини, Рівненщини та Буковини. У компетенції «Експлуатація та обслуговування залізничного транспорту» переміг Максим Воробець, робітник локомативного депо м. Чернівці, випускник Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту.

У 2020 році НМЦ ПТО підготовлені й вийшли друком чотири випуски «Методичного вісника професійно-технічної освіти Чернівеччини», де сконцентровано матеріали з досвіду роботи працівників системи професійної освіти області. За координації Центру педагогічними працівниками підготовлено 15 публікацій, 13 методичних розробок з технології планування та проведення уроків виробничого навчання, 5 методичних розробок з технології планування та проведення уроків загальноосвітньої підготовки,   12 методичних розробок з технології планування виховних заходів, 1 підручник «Основи слюсарної справи» авторів Попов А.Ф., Пахар Т.В., Паржницький О.В., Шулепіна Г.Ю. отримав гриф МОН «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН  від 26.05.2020 № 697 «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» навчальній літературі для здобувачів професійної  (професійно-технічної) освіти».

1_.png

20_.jpg

Шановні колеги!

IMG_Вітання.jpg

Проведено засідання навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Чернівецькій області в режимі онлайн

Проведено засідання навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Чернівецькій області в режимі онлайн

  Відповідно до планів роботи Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області на 2020 рік 23 грудня в режимі онлайн проведено засідання навчально-методичної ради Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області.

  Засідання відкрила Микитюк С.М., голова навчально-методичної ради, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області та привітала членів ради з наступаючими новорічними святами.

  Порядок денний засідання навчально-методичної ради включав винесено розгляд таких питань: про результати вивчення освітньої діяльності ЗП(ПТ)О області (ДПТНЗ Чернівецьке вище комерційне училище КНТЕУ, «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту», Ставчанський, Кельменецький професійні ліцеї); доповідач – Микитюк С.М., Беньовська Г.О., Голубяк Н.М.; співдоповідачі – представники зазначених ЗП(ПТ)О); про результати моніторингу впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес підготовки кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О області з професій «Кухар», «Слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиніста тепловоза»; доповідач – Беньовська Г.О.; співдоповідачі – Верстюк Т.І., заступник директора з навчально-виробничої роботи ЧВКУ КНТЕУ; Філіпчук Д.А., заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту»; Дребіт Н.І., заступник директора з навчально-виробничої роботи ВПУ №3 м. Чернівці; про роботу НМЦ ПТО у Чернівецькій області у 2020 році та план роботи на 2021 рік; доповідач – Микитюк С.М., співдоповідачі – методисти; про розгляд інформаційно-методичних матеріалів педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області, підготовлених до друку; доповідач – Горбан Є.І., співдоповідачі – педагогічні працівники ЗП(ПТ)О області.

Під час розгляду інформаційно-методичних матеріалів педагогічних працівників ЗПО області, підготовлених до друку, було анонсовано вихід Методичного вісника професійно-технічної освіти Чернівеччини №4.

1.png Новый_рисунок.png

Новый.png 

17 грудня відповідно до плану роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області проведено тьюторіал «Педагогічні ідеї та знахідки у професійні (професійно-технічній) освіті»

 Відповідно до плану роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області на 2020 рік 17 грудня проведено тьюторіал «Педагогічні ідеї та знахідки у професійні (професійно-технічній) освіті». В тьюторіалі взяли участь 30 учасників – це  методисти, голови методичних комісій, педагоги з 14 закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Представники закладів освіти представили напрацювання педагогічних колективів за 2 року. Найбільш цікаві презентації представили: ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту» (впровадження VR технологій в освіті, викладач  О. Гакман),Чернівецьке вище комерційне училище КНТЕУ (участь здобувачів освіти у ранковій телепередачітелеканал «Буковина»«Доброго ранку Буковина», викладач І.Горук), ДПТНЗ «Ченівецький професійний ліцей сфери послуг, Сокирянське вище професійне училище, Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки, Кельменецький професійний ліцей,Вище професійне училище №3 м.Чернівці, Професійно-технічне училище №8 м.Чернівці, ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу», ДПТНЗ «Чернівецький професійний машинобудівний ліцей», Вище професійне училище №24 м.Заставна. Методист НМЦ ПТО У ЧО Г.Беньовська  підвела підсумки тьюторіалу. Учасники тьюторіалу вирішили опублікувати матеріали ЗП(ПТ)О представлені на методичному тьюторіалі  у збірнику «Методичний тьюторіал 2020».

1.1.png

1.1.1.png

1.2.png

1.3.png

1.4.png

1.5.png

1.6.png

1.7.png

1.9.png

Заходи у ЗП(ПТ)О до міжнародного року математики

  2020/2021 навчальний рік оголошено Роком математики В умовах дистанційного навчання особливо важливо не втратити системність і послідовність її вивчення, а урізноманітненню роботи сприяє чимала кількість позаурочних заходів, присвячених цій особливій події. До відзначення Року математики долучаються і викладачі професійно-технічних закладів Чернівецької області.

001к.png

Особливої уваги заслуговує у циклі заходів відзначення 16.12.20 Міжнародного дня теореми Піфагора.

 День теореми Піфагора відзначається тільки тоді, коли сума квадратів дати і місяця рівна квадрату року. Це трапляється не дуже часто. Попередній раз такий день відзначали 15.08.2017 року, а наступного разу День теореми Піфагора буде 24.08.2025 року.

Новый_рисунок_01.png

 З нагоди цього свята у закладах ЗП(ПТ)О проводяться заходи, метою яких є зацікавити, показати, що математика — не суха наука, в ній є елементи розваги, і вивчення  математики може приносити задоволення.

Наприклад, у ВПУ-3 проводиться декада природничо-математичних дисциплін, в рамках якої відбуваються:

1.Конкурс віртуальних проектів до Міжнародного дня теореми Піфагора.

2.Конкурси на кращого знавця теореми Піфагора серед учнів

-1курсу на платформі GOOGL;

-2,3курсу на платформі «Академія Хана».

3.Конкурс презентацій на теми:

Математика в професії.

Математика та природничі науки.

Математика і мистецтво.

Золотий переріз у дизайні моделей одягу.

4.Лекторій «Жінки в науці».

5.Віртуальні екскурсії в міжнародну академію Хана, в Міланську математичну школу.

6.Засідання гуртка на тему «Односторонні та двосторонні поверхні».

7.Калейдоскоп «Математичні Лайфхаки».

8.Інтегровані заходи з викладачами природничо-математичних дисциплін «Погляд на надання освітніх послуг крізь призму STEAM освіти» та «Як ми навчаємось дистанційно».

Всі заходи проводилися дистанційно або в онлайн режимі.

Новый_рисунок_02.png

 До Міжнародного Дня теореми Піфагора викладачі Витвицька Н.М. і Скрипка Н.І. (ВПХУ №5) підготували презентацію і конкурс на кращого знавця теореми Піфагора.

Новый_рисунок_03.png

 В  ліцеї автомобільного сервісу викладачем Ленюк Ю.В. проведено засідання гуртка, на якому здобувачі освіти знайомилися з цікавими фактами з життя Піфагора та різними способами доведення цієї теореми та практичним застосуванням теореми Піфагора.

Новый_рисунок_04.png

 У ЧВПУР (викладач Горбаль Г.П. ) проводиться конкурс презентацій  «Теорема Піфагора» і здобувачі освіти 1 курсу беруть участь у змаганні, хто розв'яже більше задач на використання теореми Піфагора. Новый_рисунок_05.png

В Глибоцькому професійному  ліцеї (викладач Савка О.О.) до Міжнародного Дня теореми Піфагора конкурс математичних газет.

Новый_рисунок_06.png

У ЧПЛЗТ та ЧПЛСП (викладач Галицька Л.М.) - конкурс віртуальних газет та презентацій.

Новый_рисунок_07.png

У ЧПМЛ (викладач Федірчик Л.Я.) - конкурси віртуальних газет та кращого знавця теореми Піфагора.

Новый_рисунок_08.png

У  СВПУ (викладач Яворська Г.Г.) проводиться конкурс презентацій « Відомі математики »та конкурс віртуальних газет.

Новый_рисунок_09.png

В ПТУ №8, ВПУ№ 24 , ЧПБЛ,  СПЛ, КПЛ,ЧВКУ КНТЕУ провели конкурси віртуальних газет, переможці яких прийняли участь у конкурсі віртуальних газет здобувачів освіти закладів ЗП(ПТ)О Чернівецької області, присвяченому Міжнародному дню теореми Піфагора.

Новый_рисунок_010.png

Новый_рисунок_011.png

 

15 грудня відбувся круглий стіл на тему «Досвід оновлення  змісту професійної підготовки відповідно до вимог ринку праці»

  Відповідно до плану роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області на 2020 рік 15 грудня відбувся круглий стіл на тему «Досвід оновлення  змісту професійної підготовки відповідно до вимог ринку праці». У засіданні круглого столу взяли участь заступники з навчально-виробничої роботи та старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти області. Відкрила засідання круглого столу директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Світлана Микитюк, директор Центру, акцентувавши  увагу на необхідності якісного виконання вимог програм професійно-практичної підготовки.  

 Заступники директорів Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту, Чернівецького вищого  комерційного училища КНТЕУ, Вищого професійного училища №3 м. Чернівці (Дмитро Філіпчук, Тетяна  Верстюк, Наталя Дребіт) поділилися досвідом щодо впровадження елементів дуальної форми навчання в ЗП(ПТ)О.

 Організацію професійно-практичної підготовки під час змішаного навчання презентували старші майстри Чернівецького вищого  комерційного училища КНТЕУ та Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки (М.Ботук, О.Цап). Креативність у роботі майстрів виробничого навчання ВПХУ №5 презентувала старший майстер С. Бартків. М. Юріїв старший майстер Професійно-технічного училища №8 м. Чернівці акцентувала увагу на співпраці закладу з роботодавцями. Методист НМЦ ПТО у Чернівецькій області Г. Беньовська підвела підсумки засідання круглого столу.

Новый_рисунок.png

Новый_рисунок_55.png

Новый_рисунок_33.png

Новый_рисунок_44.png

Новый_рисунок_66.png

Новый_рисунок_12.png

Новый_рисунок_16.png

Новый_рисунок_77.png

Новый_рисунок_233.png

 

Новый_рисунок_211.png

Новый_рисунок_200.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено семінар-тренінг викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.

 11 грудня 2020 року на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області відбувся семінар-тренінг викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти області в режимі онлайн з проблеми: «Ігрові та діяльнісні методи навчання в рамках реалізації освітньої програми підготовки кваліфікованого робітника».

У рамках пленарного модуля учасники заслухали виступ методиста НМЦ ПТО у Чернівецькій області Горбан Є. І. на тему: «Використання ігрових та діяльнісних методів навчання як інноваційного засобу навчання формування компетентностей майбутнього кваліфікованого робітника».

Новый_рисунок_6.png

Новый_рисунок_7.png

Новый_рисунок_5.png

У Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг відзначено Міжнародний деньзахисту прав людини

 В Україні щороку проводиться Всеукраїнський тиждень права з нагоди прийняття Загальної декларації прав людини. Відповідно до плану роботи ліцею та з метою підвищення рівня правової культури, правової свідомості в учнівської молоді, профілактики правопорушень, виховання поваги до законів та прав людини, у закладі організовано та проведено ряд заходів. Зокрема, викладачами громадянської освіти С.Чижта основ правових знань Є.Мороз разом з членами учнівського парламенту оформлено інформ-дайджест «Права людини». На уроках ГО організовано проведення інформаційних п’ятихвилинок «Громадські організації із захисту прав дитини». Бібліотекар ліцею Л.Бікбаєва оформила тематичну книжкову виставку «Права людини». Керівниками навчальних груп проведено виховну справу на тему: «Конституційні права і свободи українців у контексті «Загальної декларації прав людини» та організовано перегляд й обговорення документального фільму «Права Людини: генезис та історичні традиції в Україні».

 У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» під керівництвом практичного психолога С.Харівської та соціального педагога І.Корнійчук організовані ряд заходів. Так, здобувачі освіти групи №12 взяли участь в онлайн марафоні «Дій проти насильства», матеріали яких представлені на соціальних сторінках ліцею Instagram та Facebook; організовано онлайн-зустріч на тему: «Стоп! Булінг»з представником Чернівецького благодійного фонду «Нова сім’я» для здобувачів освіти груп №5 та №12; організовано перегляд відеороликів «Розкажи дорослому, якому довіряєш» щодо попередження сексуального насильства щодо дітей в колі довіри, а також фахівцями психологічної служби в учнівських Viber чатах розповсюджено інформацію в рамках акцій «16 днів проти насильства».

 Наразі, у ліцеї тривають заходи щодо тижня боротьби проти корупції. Під керівництвом викладача основ правових знань, юрисконсульта ліцею Є.Мороз створено відеоролик «Молоде покоління проти корупції», для участі в обласному конкурсі-челенджі та планується провести круглий стіл на тему: «Корупція крізь століття світової історії – злочин та покарання».

изображение_viber_2020-12-09_09-35-06.jpg

изображение_viber_2020-12-09_09-35-23.jpg

изображение_viber_2020-12-09_09-35-30.jpg

изображение_viber_2020-12-09_09-35-50.jpg

изображение_viber_2020-12-09_09-35-58.jpg

изображение_viber_2020-12-09_11-37-41.png

изображение_viber_2020-12-09_14-01-57.jpg

изображение_viber_2020-12-10_11-30-47.jpg

изображение_viber_2020-12-10_11-30-35.jpg

изображение_viber_2020-12-вс09_10-16-23.jpg

Рисуноvasк1.png

Рисунок2.jpg

Рисунок3.jpg

Рисунокgfb1.jpg

У Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг відзначено Міжнародний деньзахисту прав людини

 В Україні щороку проводиться Всеукраїнський тиждень права з нагоди прийняття Загальної декларації прав людини. Відповідно до плану роботи ліцею та з метою підвищення рівня правової культури, правової свідомості в учнівської молоді, профілактики правопорушень, виховання поваги до законів та прав людини, у закладі організовано та проведено ряд заходів. Зокрема, викладачами громадянської освіти С.Чижта основ правових знань Є.Мороз разом з членами учнівського парламенту оформлено інформ-дайджест «Права людини». На уроках ГО організовано проведення інформаційних п’ятихвилинок «Громадські організації із захисту прав дитини». Бібліотекар ліцею Л.Бікбаєва оформила тематичну книжкову виставку «Права людини». Керівниками навчальних груп проведено виховну справу на тему: «Конституційні права і свободи українців у контексті «Загальної декларації прав людини» та організовано перегляд й обговорення документального фільму «Права Людини: генезис та історичні традиції в Україні».

 У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» під керівництвом практичного психолога С.Харівської та соціального педагога І.Корнійчук організовані ряд заходів. Так, здобувачі освіти групи №12 взяли участь в онлайн марафоні «Дій проти насильства», матеріали яких представлені на соціальних сторінках ліцею Instagram та Facebook; організовано онлайн-зустріч на тему: «Стоп! Булінг»з представником Чернівецького благодійного фонду «Нова сім’я» для здобувачів освіти груп №5 та №12; організовано перегляд відеороликів «Розкажи дорослому, якому довіряєш» щодо попередження сексуального насильства щодо дітей в колі довіри, а також фахівцями психологічної служби в учнівських Viber чатах розповсюджено інформацію в рамках акцій «16 днів проти насильства».

 Наразі, у ліцеї тривають заходи щодо тижня боротьби проти корупції. Під керівництвом викладача основ правових знань, юрисконсульта ліцею Є.Мороз створено відеоролик «Молоде покоління проти корупції», для участі в обласному конкурсі-челенджі та планується провести круглий стіл на тему: «Корупція крізь століття світової історії – злочин та покарання».

изображение_viber_2020-12-09_09-35-06.jpg

изображение_viber_2020-12-09_09-35-23.jpg

изображение_viber_2020-12-09_09-35-30.jpg

изображение_viber_2020-12-09_09-35-50.jpg

изображение_viber_2020-12-09_09-35-58.jpg

изображение_viber_2020-12-09_11-37-41.png

изображение_viber_2020-12-09_14-01-57.jpg

изображение_viber_2020-12-10_11-30-47.jpg

изображение_viber_2020-12-10_11-30-35.jpg

изображение_viber_2020-12-вс09_10-16-23.jpg

Рисуноvasк1.png

Рисунок2.jpg

Рисунок3.jpg

Рисунокgfb1.jpg

У Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг відзначено Міжнародний деньзахисту прав людини

 В Україні щороку проводиться Всеукраїнський тиждень права з нагоди прийняття Загальної декларації прав людини. Відповідно до плану роботи ліцею та з метою підвищення рівня правової культури, правової свідомості в учнівської молоді, профілактики правопорушень, виховання поваги до законів та прав людини, у закладі організовано та проведено ряд заходів. Зокрема, викладачами громадянської освіти С.Чижта основ правових знань Є.Мороз разом з членами учнівського парламенту оформлено інформ-дайджест «Права людини». На уроках ГО організовано проведення інформаційних п’ятихвилинок «Громадські організації із захисту прав дитини». Бібліотекар ліцею Л.Бікбаєва оформила тематичну книжкову виставку «Права людини». Керівниками навчальних груп проведено виховну справу на тему: «Конституційні права і свободи українців у контексті «Загальної декларації прав людини» та організовано перегляд й обговорення документального фільму «Права Людини: генезис та історичні традиції в Україні».

 У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» під керівництвом практичного психолога С.Харівської та соціального педагога І.Корнійчук організовані ряд заходів. Так, здобувачі освіти групи №12 взяли участь в онлайн марафоні «Дій проти насильства», матеріали яких представлені на соціальних сторінках ліцею Instagram та Facebook; організовано онлайн-зустріч на тему: «Стоп! Булінг»з представником Чернівецького благодійного фонду «Нова сім’я» для здобувачів освіти груп №5 та №12; організовано перегляд відеороликів «Розкажи дорослому, якому довіряєш» щодо попередження сексуального насильства щодо дітей в колі довіри, а також фахівцями психологічної служби в учнівських Viber чатах розповсюджено інформацію в рамках акцій «16 днів проти насильства».

 Наразі, у ліцеї тривають заходи щодо тижня боротьби проти корупції. Під керівництвом викладача основ правових знань, юрисконсульта ліцею Є.Мороз створено відеоролик «Молоде покоління проти корупції», для участі в обласному конкурсі-челенджі та планується провести круглий стіл на тему: «Корупція крізь століття світової історії – злочин та покарання».

изображение_viber_2020-12-09_09-35-06.jpg

изображение_viber_2020-12-09_09-35-23.jpg

изображение_viber_2020-12-09_09-35-30.jpg

изображение_viber_2020-12-09_09-35-50.jpg

изображение_viber_2020-12-09_09-35-58.jpg

изображение_viber_2020-12-09_11-37-41.png

изображение_viber_2020-12-09_14-01-57.jpg

изображение_viber_2020-12-10_11-30-47.jpg

изображение_viber_2020-12-10_11-30-35.jpg

изображение_viber_2020-12-вс09_10-16-23.jpg

Рисуноvasк1.png

Рисунок2.jpg

Рисунок3.jpg

Рисунокgfb1.jpg

Адреса

вул. Якоба фон Петровича, 16

м. Чернівці

58000

Контактні дані

Тел. (0372) 52-34-08

e-mail: nmc_pto_cv @ukr.net

facebook

Графік роботи

Понеділок - п'ятниця: 8.30 - 17.00

Обідня перерва: 12.00 - 12.30

Вихідні: субота, неділя

Мапа