Розробка СПТО на модульно-компетентнісній основі

Перелік та кількісні показники

щодо стану розроблення Державних освітніх стандартів професійної (професійно-технічної) освіти

 на базі ЗПО Чернівецької області впродовж 2017-2020 років

spto