Видавнича діяльність

Видавнича діяльність – це організаційно-творча, господарсько-виробнича діяльність видавців, спрямована на підготовку і випуск у світ видавничої продукції.

Продукт інформаційно-видавничої діяльності професійно-технічної освіти у Чернівецькій області – це  «Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини», посібники, підручники, методичні рекомендації тощо.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИМОГ ДО ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

  1. «МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЧЧИНИ» 
  2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ
  3. ЕЛЕКТРОННІ ПОСІБНИКИ («Робочі інструменти швейних машин для ниткових зєднань» Укладач Олеся Гончарюк // Режим доступу http://vpu3.net.ua/index.html)

 

Методичні рекомендації
до інформаційно-видавничої діяльності

  • Систематичність (розподіляти подачу інформаційно-видавничих матеріалів).
  • Науковість (причиново-наслідкові зв’язки, сучасні науково перевірені знання) та інформаційна культура (зв'язок інформаційного світу з духовною культурою особистості).
  • Послідовність (продумувати індивідуальні траєкторії та напрями видавничої діяльності авторів).
  • Академічна доброчесність (посилання на джерела, самостійність, цитування).
  • Повнота (створення бази електронних посібників і підручників для здобувачів).
  • Просвітництво серед здобувачів освіти про вибір інформаційних ресурсів до навчальних дисциплін як загальноосвітніх, так і професійноорієнтовних.