Зміст роботи

Експериментальний майданчик Всеукраїнського рівня

«Управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики»

Об’єкт дослідження. Управління розвитком закладу професійної освіти.

Предмет дослідження – теоретичні та методичні засади педагогічної логістики в управлінні розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити розроблену технологію управління розвитком закладу професійної освіти на засадах педагогічної логістики, що дасть можливість модернізувати механізм управління закладів професійної освіти та підвищити їх конкурентоспроможність.

ЗАЯВКА на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: «Управління розвитком закладів професійної освіти на засадах педагогічної логістики»

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗП(ПТ)О НА ЗАСАДАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЛОГІСТИКИ: СТАН, РЕАЛІЇ, ДОСВІД».

 

17 листопада 2022 року відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід». Ініціаторами проведення виступили кафедра професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (завідувач ‑ професор Лариса Сергеєва) та Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернівецькій області (директор Світлана Микитюк).

Конференція проводилась відповідно до наказу МОН України від 21.05.2019 р. № 693 у рамках програми заходів педагогічного експерименту всеукраїнського рівня за темою: «Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» 2019–2022 рр. (науковий керівник ‒ професор Лариса Сергеєва).

Тема конференції привернула увагу понад 200учасників із 17 областей України. Серед них: доктори наук, професори, кандидати наук/доктори філософії, доценти, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів освіти, талановита молодь – студенти/магістранти, аспіранти.

Конференція 17.11.2022 2Співорганізаторами конференції виступили: кафедра професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України (відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти); Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (кафедра професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва); Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (кафедра технологічної та професійної освіти), Криворізький національний університет (кафедра професійної та соціально-гуманітарної освіти); Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (кафедра педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту); Навчально-методичний Центр професійно-технічної освіти у Чернівецькій області; Громадська організація «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти» (ВАПП).

З вітальним словом до учасників конференції звернулись: Наталія Муранова,проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Людмила Гармаш, начальник відділу змісту освіти та організації освітнього процесуДиректорату професійної освіти МОН України; Ліля Бурченко, начальник відділу професійної освіти та ліцензування Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації; Тетяна Сулима,проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Криворізького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент; Оксана Палійчук, начальник Управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області, кандидат педагогічних наук, доцент, голова комісії з питань освіти і науки Чернівецької обласної ради; Катерина Мірошниченко, президент Громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти»; Іван Степанець, проректор з наукової роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кандидат педагогічних наук, професор.

Конференція 17.11.2022 3На конференції були представлені наукові доповіді: Якість освіти ‑ політика якості (Муранова Н.П.,проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор); Логістика експериментального педагогічного майданчика як критерій якісного управлінського процесу закладу професійної (професійно-технічної) освіти (Микитюк С.М., директор Навчально-методичного Центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області); Логістика соціальної інтеграції та соціального конфлікту: вектори взаємообумовленості (Вайнола Р.Х.,завідувач кафедри соціальної освіти та соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор); Педагогічна логістика в аспекті інноваційного розвитку відкритої професійної освіти (Даниленко Л.І., професор кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор); Розвиток креативності як один із логістичних пріоритетів сталого розвитку педагогічних працівників сфери професійної освіти (Мірошниченко К.Б., президент Громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти»; Вимоги ринку праці як індикатор оновлення змісту освітньо-професійних програм(Бєляєв С.Б., завідувач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, доктор педагогічних наук, професор); Формування готовності майбутніх педагогів професійного навчання до інноваційної діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти(Ковальчук В.І.,професор кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, професор); Логістичні особливості організації профорієнтаційної роботи зі спеціальністю 015 Професійна освіта (Цифрові технології) (Садовий М.І., завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор; Соменко Д.В.,старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук); Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сьогодення (Стойчик Т.І.,заступник директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійної гірничо-технологічного ліцею, доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти Криворізького національного університету, доктор педагогічних наук); Впровадження механізмів інформаційної логістики в освітньому менеджменті закладу професійної (професійно-технічної) освіти (Сергеєва Л.М., завідувач кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «УМО», доктор педагогічних наук, професор).

Конференція 17.11.2022 4На трьох наукових панелях тривала дискусійна полеміка: 1) Логістика безперервного професійного розвитку в умовах відкритої освіти. 2) Сучасні стратегії підготовки педагога професійного навчання в умовах реформування системи освіти в Україні. 3) Логістичне забезпечення цифрового потоку в освітньому середовищі закладу освіти.

Адреса

вул. Якоба фон Петровича, 16

м. Чернівці

58000

Контактні дані

Тел. (0372) 52-34-08

e-mail: nmc_pto_cv @ukr.net

facebook

Графік роботи

Понеділок - п'ятниця: 8.30 - 17.00

Обідня перерва: 12.00 - 12.30

Вихідні: субота, неділя

Мапа

Меню