Зміст роботи

Об’єкт дослідження. Управління розвитком закладу професійної освіти.

Предмет дослідження – теоретичні та методичні засади педагогічної логістики в управлінні розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити розроблену технологію управління розвитком закладу професійної освіти на засадах педагогічної логістики, що дасть можливість модернізувати механізм управління закладів професійної освіти та підвищити їх конкурентоспроможність.

 

 

ЗАЯВКА на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: «Управління розвитком закладів професійної освіти на засадах педагогічної логістики»