Зміст роботи

Експеримент регіонального рівня

«Формування м'яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти» на базі Вищого професійного училища № 3 м. Чернівці
у жовтні 2021 року – грудні 2024 року»

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому просторі закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Предмет дослідження: педагогічна технологія формування м'яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому просторі закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність технології формування м’яких навичок (soll skills) майбутніх кваліфікованих робітників у освітньому просторі закладу професійної (професійно-технічної) освіти.