Зміст роботи

Експеримент регіонального рівня

«Забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю у навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому просторі закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Предмет дослідження: 

Мета дослідження: